Advokatkontoret har som deres primære fokus at repræsentere sine klienter i forbindelse med retssager og overfor offentlige myndigheder, samt at rådgive virksomheder og privatpersoner.

Vores team udviser stort engagement, når vi analyserer og fører klienternes sager, herunder ofte komplicerede sager, som rækker ud over standardopgaverne. Teamet har ligeledes stor erfaring med gennemførelsen af opgaver på tværs af landegrænser.

Det er af største betydning for os, at kunden ikke blot er tilfreds med slutresultatet, men i høj grad også med forløbet af samarbejdet.

Advokatkontoret ejes og ledes i det daglige af advokat Marcin Walawski.

Marcin Walawski Radca Prawny

MARCIN WALAWSKI Advokatkontor

Marcin Walawski, advokat og medlem af det Regionale Advokatråd i Stettin

Kandidat fra juridisk fakultet fra Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan. Hans forskningsfelt har ligget omkring kontrakter, selskabsret samt lovgivningen omkring værdipapirer.

Magisteropgave på Juridisk Fakultet, afdelingen for Civil- og Handelsret under vejledning af professor dr Janina Panowicz-Lipskia, afsluttet med speciale med titlen ”Dematerializacja papierów wartościowych ” (dematerialisering af værdipapirer), som blev bedømt og forsvaret med højeste karakter.

Eksamen til beskikkelse som advokat blev bestået med højest mulige karakter i den del som omfattede handelsret.

Marcin Walawski har ligeledes afsluttet overbygningsstudier på Wyższa Szkola Bankowa (Bankhøjskolen) i Poznan indenfor retningen ”Skat og Skatterådgivning”.

Den professionelle karriere blev påbegyndt i 2008 på et advokatkontor i Poznan.

I årene 2010-2015 en del af det juridiske team, som betjente den daværende virksomhedsgruppe Bank Zachodni WBK (nu bank Santander): BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Nu Santander TFI S.A.) samt BZ WBK Asset Management S.A.

Marcin Walawskis primære arbejdsopgaver bestod i løbende juridisk rådgivning til disse virksomheder, og i særdeleshed udarbejdelse og analyse af kontrakter, som er karakteristiske for kapitalmarkedet, juridisk bistand til skatteteamet, vurdering af berettigelsen af krav fra kunder, betjening af selskaberne i forbindelse med kontakt til de regulerende myndigheder (herunder Finanstilsynet), verificering af løbende og periodiske rapporter, udarbejdelse og verificering af interne retningslinjer, men også overvågning af ændringer indenfor det juridiske område, med særligt henblik på finansmarkederne. Marcin Walawski har ligeledes deltaget i projekter i forbindelse med introduktionen af nye investeringsprodukter, samt ved implementeringen af nye løsninger indenfor teleinformatik i forbindelse med kundebetjening.

Samtidigt har Marcin Walawski samarbejdet med forsikringsselskaber med henblik på assistance til retssager i Poznan retskreds.

Siden 2014 har han drevet sin praksis ved eget advokatkontor.

Marcin Walawski taler flydende engelsk, og har kendskab til grundlæggende norsk.

Kontorets mission er at udarbejde og implementere effektive juridiske løsninger både ved stridigheder i retten samt indenfor rådgivning.

Succesen for et forretningsprojekt eller en sags gunstige udfald i retten er ofte betinget af en korrekt identificering af de forhold, som er af afgørende betydning, og et efterfølgende valg af en passende strategi samt evnen til hurtigt at reagere på en situationsændring. Derfor:

  • Har vi stor opmærksomhed rettet mod forhold som klienterne fremstiller. Forhold som efterfølgende underkastes omfattende analyse
  • Har vi en fleksibel, men også individuel tilgang til hver enkelt sag, i vores bestræbelser på at nå frem til det ønskede mål

UDBUD AF RÅDGIVNING OG YDELSER

Advokatkontoret yder advokatydelser til private kunder, foreninger, fonde, kommuner og virksomheder.

Vores ydelser leveres på engelsk eller polsk. Vi samarbejder ligeledes med jurister, som taler og arbejder på tysk.

JURIDISK UNDERSTØTTELSE TIL VIRKSOMHEDER

JURIDISK ASSISTANCE TIL INDIVIDUELLE KLIENTER

SAMARBEJDET MED SKANDINAVISKE KLIENTER

Lederen af kontoret, advokat Marcin Walawski, har samarbejdet med skandinaviske virksomheder siden 2012.  Siden kontoret blev etableret i 2014, er dette samarbejde tiltaget i intensitet.

I begyndelsen vedrørte samarbejdet primært selskaber fra Norge, men i de senere år har virksomheder fra andre dele af Skandinavien, særligt Danmark, i stadigt højere grad sat deres spor i Polen.

Advokatkontorets team kan med deres fleksibilitet og kompetencer tilpasse udbuddet af vores ydelser til skandinavernes individuelle behov og som er vant til højeste kvalitet.

Læs mere om investeringer i Polen...

Nyheder

Se mere...

Har du brug for juridisk support eller rådgivning?

Kontakt os og beskriv dit problem

MARCIN WALAWSKI
Advokatkontor

tel. +48 605 619 699
info@walawski.com
ul. Bolesława Śmiałego 20/1
70-347 Stettin

Ikona Facebook Ikona LinkedIn

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 8:00-17:00
eller andre timer individuelt aftalt

Center map