Advokatkontoret har som deres primære fokus at repræsentere sine klienter i forbindelse med retssager og overfor offentlige myndigheder, samt at rådgive virksomheder og privatpersoner.

Vores team udviser stort engagement, når vi analyserer og fører klienternes sager, herunder ofte komplicerede sager, som rækker ud over standardopgaverne. Teamet har ligeledes stor erfaring med gennemførelsen af opgaver på tværs af landegrænser.

Det er af største betydning for os, at kunden ikke blot er tilfreds med slutresultatet, men i høj grad også med forløbet af samarbejdet.

Advokatkontoret ejes og ledes i det daglige af advokat Marcin Walawski.

Marcin Walawski Radca Prawny

MARCIN WALAWSKI Advokatkontor

advokat og medlem af det Regionale Advokatråd i Stettin

Kandidat fra juridisk fakultet fra Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan. Hans forskningsfelt har ligget omkring kontrakter, selskabsret samt lovgivningen omkring værdipapirer.

Magisteropgave på Juridisk Fakultet, afdelingen for Civil- og Handelsret under vejledning af professor dr Janina Panowicz-Lipskia, afsluttet med speciale med titlen ”Dematerializacja papierów wartościowych ” (dematerialisering af værdipapirer), som blev bedømt og forsvaret med højeste karakter.

Eksamen til beskikkelse som advokat blev bestået med højest mulige karakter i den del som omfattede handelsret.

Marcin Walawski har ligeledes afsluttet overbygningsstudier på Wyższa Szkola Bankowa (Bankhøjskolen) i Poznan indenfor retningen ”Skat og Skatterådgivning”.

Den professionelle karriere blev påbegyndt i 2008 på et advokatkontor i Poznan.

I årene 2010-2015 en del af det juridiske team, som betjente den daværende virksomhedsgruppe Bank Zachodni WBK (nu bank Santander): BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Nu Santander TFI S.A.) samt BZ WBK Asset Management S.A.

Marcin Walawskis primære arbejdsopgaver bestod i løbende juridisk rådgivning til disse virksomheder, og i særdeleshed udarbejdelse og analyse af kontrakter, som er karakteristiske for kapitalmarkedet, juridisk bistand til skatteteamet, vurdering af berettigelsen af krav fra kunder, betjening af selskaberne i forbindelse med kontakt til de regulerende myndigheder (herunder Finanstilsynet), verificering af løbende og periodiske rapporter, udarbejdelse og verificering af interne retningslinjer, men også overvågning af ændringer indenfor det juridiske område, med særligt henblik på finansmarkederne. Marcin Walawski har ligeledes deltaget i projekter i forbindelse med introduktionen af nye investeringsprodukter, samt ved implementeringen af nye løsninger indenfor teleinformatik i forbindelse med kundebetjening.

Samtidigt har Marcin Walawski samarbejdet med forsikringsselskaber med henblik på assistance til retssager i Poznan retskreds.

Siden 2014 har han drevet sin praksis ved eget advokatkontor.

Marcin Walawski taler flydende engelsk, og har kendskab til grundlæggende norsk.

Luk

Klaudia
Wolf

Prawnik,
radca prawny

Biegle włada językiem angielskim. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła w 2018 r. ze stopniem bardzo dobrym.
W toku studiów otrzymywała Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. Już w czasie studiów była zaangażowana w liczne projekty międzynarodowe w ramach studenckich stowarzyszeń. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę na Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej.
We wrześniu 2018 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
Specjalizuje się w sporach sądowych a także w prawie imigracyjnym. Posiada unikatowe doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw cudzoziemców w Polsce.
Doradza w sprawach spadkowych, rodzinnych oraz dotyczących transakcji na rynku nieruchomości.

k.wolf@walawski.com
+48 690 009 732

Julia
Marcola

Radca prawny

Biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu średnio-zaawansowanym językiem niemieckim.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia ukończyła w 2019 r. ze stopniem bardzo dobrym. W toku studiów otrzymywała Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. Tytuł magistra uzyskała broniąc pracę na Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego z zakresu tematyki spółek kapitałowych.
We wrześniu 2019 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.
Wieloletnie doświadczenie zaczęła zdobywać jeszcze w czasach wczesnostudenckich, w ramach odbywania praktyk w szczecińskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, w tym zakładaniu spółek dla klientów zagranicznych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.j.marcola@walawski.com
+48 690 009 732

Karolina
Walawska

Radca prawny,
ekspert zewnętrzny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stypendystka w ramach programu LLP Erasmus na Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, na kierunku „Realizacja Inwestycji Celu Publicznego oraz Procedury FIDIC i Banku Światowego”.
Przez ponad dekadę związana z poznańskimi kancelariami obsługującymi podmioty publiczne i inwestorów zagranicznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, reprezentując zarówno inwestorów (w szczególności spółki celowe i jednostki samorządu terytorialnego) jak również wykonawców.
W zakres jej specjalizacji należy zaliczyć także postępowania sądowadministracyjne i doradztwo w procesach budowlanych i inwestycyjnych.

info@walawski.com
+48 690 009 732

Nasza misja

Kontorets mission er at udarbejde og implementere effektive juridiske løsninger både ved stridigheder i retten samt indenfor rådgivning.

Succesen for et forretningsprojekt eller en sags gunstige udfald i retten er ofte betinget af en korrekt identificering af de forhold, som er af afgørende betydning, og et efterfølgende valg af en passende strategi samt evnen til hurtigt at reagere på en situationsændring. Derfor:

  • Har vi stor opmærksomhed rettet mod forhold som klienterne fremstiller. Forhold som efterfølgende underkastes omfattende analyse
  • Har vi en fleksibel, men også individuel tilgang til hver enkelt sag, i vores bestræbelser på at nå frem til det ønskede mål

Advokatkontoret yder advokatydelser til private kunder, foreninger, fonde, kommuner og virksomheder.

Vores ydelser leveres på engelsk eller polsk. Vi samarbejder ligeledes med jurister, som taler og arbejder på tysk.

JURIDISK UNDERSTØTTELSE TIL VIRKSOMHEDER

JURIDISK ASSISTANCE TIL INDIVIDUELLE KLIENTER

SAMARBEJDET MED SKANDINAVISKE KLIENTER

Lederen af kontoret, advokat Marcin Walawski, har samarbejdet med skandinaviske virksomheder siden 2012.  Siden kontoret blev etableret i 2014, er dette samarbejde tiltaget i intensitet.

I begyndelsen vedrørte samarbejdet primært selskaber fra Norge, men i de senere år har virksomheder fra andre dele af Skandinavien, særligt Danmark, i stadigt højere grad sat deres spor i Polen.

Advokatkontorets team kan med deres fleksibilitet og kompetencer tilpasse udbuddet af vores ydelser til skandinavernes individuelle behov og som er vant til højeste kvalitet.

Læs mere om investeringer i Polen...

Nyheder

Se mere...

Har du brug for juridisk support eller rådgivning?

Kontakt os og beskriv dit problem

MARCIN WALAWSKI
Advokatkontor

tel. +48 605 619 699
info@walawski.com
ul. Bolesława Śmiałego 20/1
70-347 Stettin

Ikona Facebook Ikona LinkedIn

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 8:00-17:00
eller andre timer individuelt aftalt